De naam MyWay2Food verwijst in de eerste plaats naar de unieke manier hoe een persoon met een beperking voeding kan, wil en mag beleven. Indien er beperkingen zijn, van welke aard dan ook, is een persoonlijke benadering van voeding erg belangrijk. Anderzijds verwijst de naam ook naar mijn expertise als diëtist voor personen met een beperking en bijzondere doelgroepen.

Stopzetting activiteiten:

Vanaf 01/01/2024 zijn alle activiteiten als diëtist in de gehandicaptenzorg stopgezet.

Voor voedingsadviezen aan personen met een beperking kan u terecht bij de Vlaamse BeroepsVereniging van Diëtisten (VBVD) via https://www.vbvd.be (Tel: 0479 62 24 17) en de commissie Diëtisten in de gehandicaptenzorg (DGZ).